Einstein’ın Teorisi Doğrulandı!

Uzayda yer alan cisimlerin kendi çekim kuvvetlerinin dalgalar şeklinde yayıldığını söyleyen Einstein teorisi doğrulandı.

Uzayda bir çok keşif yapılmasına rağmen uzun süredir bir teoriden öteye gidemeyen yer çekimi dalgaları sonunda doğrulandı. Yerçekimi dalgalarının keşfedilmesinin ve uzayda bulunan tüm cisimlerin, kütlelerine göre belirli bir çekim kuvvetine sahip olduğunun kanıtlanmasının ardından sıra, yerçekimini konu alan tüm teorilerin doğruluğunu ve yanlışlığını ölçmeye kalmıştı. Bu konuda en ünlü teori olan genel görelilik teorisini ortaya atan Einstein, tam 100 sene önce haklıymış!

zz

Einstein 1916 yılında uzayda bulunan cisimlerin kütlesi ne kadar büyükse o kadar yer çekimi kuvveti uyguladığını ve  cisimlerin çekim kuvettinin üst üste geçmiş olan katmanların ikisindede etkili olduğunu söylemişti. Bundan ötürü kara delik gibi çok büyük kütleli olan cisimlerin hem çok fazla çekim kuvvetine, hem de tam anlamıyla zamanı bükebilme yeteneğine sahip olduğunu savunan Einstein’ın bu teorisi bir türlü kesin bulgular ile onaylanmamıştı.

Bu gün ise LIGO’da (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory ) yapışanm araştırmalar bir sonuç verdi ve Einstein’ın teroisi doğrulandı. Aslında bu doğrulanma olayının kökleri 2015 yılına dayanmakta. 14 Eylül 2015’te uzayda bazı dalgalar yakalayan LIGO, bu dalgaların 1.3 milyar yıl önce iki devasa kütleli kara deliğin çarpışması sonucu olduğunu kanıtladı ve elde edilen veriler bugün Phtsical Review Letters’da yayınlandı.