Esrar Covid-19’a Karşı Etkili Olabilir!

Lethbridge Üniversitesi’nde yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre belirli esrar türlerinin yeni koronavirüsün neden olduğu viral aktiviteyi inhibe edebileceğini göstermekte

Sonuçlar devam eden COVID-19 salgını için potansiyel bir tedaviye işaret ediyor mu ve eğer öyleyse, esrar endüstrisi için bir katalizör görevi görecek mi?

Diğer tüm solunum yolu virüsleri gibi, koronavirüs de enfekte olmuş bir hastadan öksürük veya hapşırma sırasında çıkan küçük solunum damlacıkları yoluyla bulaşır. Sağlıklı bir hasta bu tür damlacıkları teneffüs ettikten sonra, virüs kendisini anjiyotensin dönüştürücü enzim II (ACE2) yoluyla akciğer, bağırsak ve oral dokulardaki hücresel reseptörlere bağlayarak yeni konağına girişini kolaylaştırır. Son zamanlarda, bilimsel topluluk, ACE2’nin COVID-19’un konakçı hücrelere girişinden sorumlu ana hücresel reseptör olduğu konusunda fikir birliğine varmıştır.

Lethbridge çalışmasında, araştırmacılar ACE2 içeren yapay insan dokularına farklı sativa özleri (enerji verici etkileri olduğu düşünülen dar yapraklı esrar çeşitleri) enjekte etti. Bazı özler viral reseptör aktivitesini% 73 oranında düşürdüğünden umut verici oldu ve bu da enfekte olma olasılığının azalmasına neden oluyor. Ekstraktlar verilmeden önce ve sonra belirli dokulardaki ACE2 aktivitesi arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı.

Araştırmaya göre:

En başarılı ve yeni yüksek CBD C. sativa hatlarımızın özütleri, daha fazla araştırılmayı beklemektedir, bir yardımcı tedavi olarak COVID-19’un tedavisine yararlı ve güvenli bir ek destek çözümü olabilir. Hem klinik hem de evde kullanım için ağız gargarası ve boğaz gargara ürünleri şeklinde kullanımı kolay önleyici tedaviler geliştirmek için de aynı zamanda kullanılabilirler.

Bu tür ürünler oral mukoza yoluyla viral girişi azaltma potansiyeli açısından test edilmelidir. Mevcut korkunç ve hızla gelişen epidemiyolojik durum göz önüne alındığında, olası her terapötik fırsat ve cadde dikkate alınmalıdır.

Çalışmanın klinik öncesi olduğunu ve henüz hakem değerlendirilmediğini belirtmek önemlidir. Örneğin, İsrail’deki bilim adamları, esrarın (CBD) COVID-19 tarafından hasar gören hücrelerin onarımındaki etkilerini test etmek için üç klinik çalışma yürütüyor ve bitkinin iyi bilinen antienflamatuar özelliklerini gösteriyor.

Bu çabalar ümit verici mi?


Kanımca, araştırmacıların çabaları mantıklı olabilir çünkü ciddi COVID-19 vakalarının büyük çoğunluğu sitokin fırtınaları adı verilen bir fenomene bağlı olarak ölümlere yol açar. Bu durumlarda, koronavirüs vücuttan olağanüstü seviyelerde bağışıklık tepkisi indükleyerek beyaz kan hücrelerinin sağlıklı dokulara (özellikle akciğerlerde bulunanlara) saldırmasına ve yok olmasına neden olur.

Tesadüfen, COVID-19 salgını meydana gelmeden önce esrardan dolayı hücrelerdeki sitokin aktivitesinin etkileri üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda, esrar, tetrahidrokanabinol (THC) içindeki bir aktif bileşenin sitokin aktivitesini inhibe ettiği belirlenmiştir. Aslında, tıbbi esrar zaten otoimmün hastalıkları (sitokin fırtınalarının durumun bir belirtisi olduğu) tedavi etmek için kullanılmaktadır. Örneğin, bir kannabinoid olan GW Pharmaceuticals ‘(NASDAQ: GWPH) Sativex, multipl sklerozlu hastalarda spazmları tedavi etmek için 2010 yılında onaylandı. Bununla birlikte, etkinliği hakkında iddialarda bulunabilmemiz için COVID-19’un tedavisinde esrar kullanımı ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.